Connect with us

IT Tech

4 klíčové vlastnosti a dovednosti IT profesionála.

Published

on

Nedostatek IT profesionálů rezonuje pracovním trhem již delší dobu. Firmy se o schopné odborníky přetahují a hledají stále nové a nové způsoby, jak je přilákat. Rozvoj v informačních technologiích jde kupředu mílovými kroky, a tak je člověk, co se v oboru vyzná, potřeba takřka v každé firmě. Jaké jsou klíčové vlastnosti a dovednosti takového IT odborníka a čeho si firmy opravdu cení? Kromě toho, že své práci musí rozumět z odborného hlediska, je pro ně důležité i následující:

  1. Týmová spolupráce

Možná si typického „ajťáka“ představujete jako tu osobu, která vylézá z nory po setmění a jediné světlo, které snese, je to, co vychází z počítače. Společnost kolegů nevyhledává a veškerá jeho komunikace se odehrává, pokud možno, prostřednictvím HTML kódu. To je zarytý stereotyp, který má s pravdou společného jen pramálo. Dnešní firmy ocení, když každý zaměstnanec zapadne do týmu, je schopný s ostatními efektivně komunikovat a podílet se společně s nimi i na důležitějších rozhodnutích. Takhle to vyhovuje i samotným IT odborníkům, naplňuje je, když týmová práce posouvá firmu kupředu. Týmová práce zahrnuje umění dohodnout se na zásadních věcech, naslouchat, zvládat případné konflikty nebo vyjednávat.

  1. Porozumění podnikatelské vizi firmy

Velkým plusem každého zaměstnance je, když porozumí podnikatelské vizi firmy a dokáže se s ní ztotožnit. Týká se to také IT specialistů, pro které je důležité pochopit, jak obchodování firmy funguje a kam směřuje. Od toho se pak totiž odvíjí také jeho práce a vše, co je s ní spojené. Je to důležité také z psychologického hlediska, kdy se člověk v práci cítí šťastnější, když ví, co je cílem firmy a že to, na čem pracuje, má smysl. Obecně si IT odborníci v dnešní době vybírají takové firmy a projekty, které jsou pro ně osobně něčím zajímavé. Často je to dokonce důležitější faktor při výběru než finanční ohodnocení. To je na všech pozicích přinejmenším nadprůměrné a IT specialisté proto shánějí práci, která je bude naplňovat.

  1. Učení ostatních i sebe samého

To že se informační technologie rozvíjí rychle již bylo řečeno. Právě z toho důvodu by měl být člověk specializující se na tento obor ochotný na sobě neustále pracovat, protože to, co platí dnes, už může být za měsíc třeba úplně jinak. Firmy často mají zájem o nejnovější trendy a je potřeba za nimi nezaostávat. Stejně tak je důležité své znalosti dále předávat. Dobře to jde vidět na příkladu kyberobrany, kde lze v současnosti pozorovat opravdu velký hlad po odbornících. Člověk, který se tímto oborem ve firmě zabývá, má zpravidla za úkol se postarat i o to, aby také všichni ostatní zaměstnanci dodržovali zásady proti únikům citlivých dat. Těm oboru neznalým je potřeba problematiku důkladně vysvětlit a mít s nimi trpělivost. Zásadním bodem kyberobrany je prevence, kterou lze zajistit jedině důkladným proškolováním všech zaměstnanců.

  1. Umění prezentovat

Jednou z důležitých dovedností pro IT odborníka je umět prezentovat sebe i svou práci. Hodí se to například ve chvíli, kdy vymyslíte nové a lepší řešení původního postupu, který v praxi není až tak efektivní. Jakýkoliv návrh je totiž potřeba vhodně odprezentovat nadřízenému, případně kolegům. Je s tím spojené umění přesvědčit a podávat pádné argumenty, zejména v případě, že je navrhované řešení dražší než to stávající a vyžaduje více práce.

A další…

To není vše, IT specialistům se k práci hodí také spousta dalších dovedností a vlastností. Namátkou můžeme zmínit třeba zvládání stresu. Deadliny klepou na dveře a práce není ani v polovině, několik projektů běží najednou a je těžké je najednou uhlídat, do informačního systému firmy se někdo naboural… a spousta dalších událostí může s člověkem docela zamávat. V takové chvíli je však potřeba jednat racionálně a nenechat se tím vyvést z míry.

V jednání s kolegy i nadřízenými určitě každý ocení přátelské chování, i to může být rozhodujícím faktorem už při pohovoru. S úsměvem se zkrátka pracuje lépe.

IT specialista se neobejde ani bez dobrého time-managementu a schopnosti si práci dobře zorganizovat. Chaos je předpokladem k tomu, že práce nebude odevzdána včas, z čehož může plynout spousta dalších problémů.

A bez čeho se IT specialista obejde?

Co dnes zaměstnavatele tolik netrápí, je dochvilnost. V moderních firmách na vás jen velmi zřídka bude čekat někdo v 8:00 u píchaček. Naopak se v tomhle vychází zaměstnancům vstříc a flexibilní pracovní doba se pomalu posouvá z kolonky benefitů do kolonky standardních podmínek. Je zkrátka důležité, aby práce byla odvedena kvalitně a včas a ne to, že zaměstnanec sedí od 8:00 do 17:00 poslušně u stolu v kanceláři. Neplést si to však se zodpovědností! Důležité je, aby zaměstnanec dodržoval taková pravidla, která byla se zaměstnavatelem vyjednána, plnil zodpovědně své úkoly a nedělal si z práce holubník.

IT specialistům je většinou poskytována možnost homeoffice, kdy od nich není vyžadována fyzická přítomnost na pracovišti a mohou práci vykonávat i z pohodní domova. Trendem je pak digitální nomádství, které umožňuje práci odkudkoliv na světě. To už je ale zase jiné téma…

Verze s citacemi:

4klíčové vlastnosti a dovednosti IT profesionála

Nedostatek IT profesionálů rezonuje pracovním trhem již delší dobu. Firmy se o schopné odborníky přetahují a hledají stále nové a nové způsoby, jak je přilákat. Rozvoj v informačních technologiích jde kupředu mílovými kroky, a tak je člověk, co se v oboru vyzná, potřeba takřka v každé firmě. Jaké jsou klíčové vlastnosti a dovednosti takového IT odborníka a čeho si firmy opravdu cení? Kromě toho, že své práci musí rozumět z odborného hlediska, je pro ně důležité i následující:

  1. Týmová spolupráce

Možná si typického „ajťáka“ představujete jako tu osobu, která vylézá z nory po setmění a jediné světlo, které snese, je to, co vychází z počítače. Společnost kolegů nevyhledává a veškerá jeho komunikacese odehrává, pokud možno, prostřednictvím HTML kódu. To je zarytý stereotyp, který má s pravdou společného jen pramálo. „Dnešní firmy ocení, když každý zaměstnanec zapadne do týmu, je schopný s ostatními efektivně komunikovat a podílet se společněs nimi i na důležitějších rozhodnutích. Takhle to vyhovuje i samotným IT odborníkům, naplňuje je, když týmová práce posouvá firmu kupředu,“ říká Jan Silber, jeden ze zakladatelů jobportáluJobstack.it. Týmová práce zahrnuje umění dohodnout se na zásadních věcech, naslouchat, zvládat případné konflikty nebo vyjednávat.

  1. Porozumění podnikatelské vizi firmy

Velkým plusem každého zaměstnance je, když porozumí podnikatelské vizi firmy a dokáže se s ní ztotožnit. Týká se to také IT specialistů, pro které je důležité pochopit, jak obchodování firmy funguje a kam směřuje. Od toho se pak totiž odvíjí také jeho práce a vše, co je s ní spojené. Je to důležité také z psychologického hlediska, kdy se člověk v práci cítí šťastnější, když ví, co je cílem firmy a že to, na čem pracuje, má smysl. Obecně si IT odborníci v dnešní době vybírají takové firmy a projekty, které jsou pro ně osobně něčím zajímavé. „Často je to dokonce důležitější faktor při výběru než finanční ohodnocení. To je na všech pozicích přinejmenším nadprůměrné a IT specialisté proto shánějí práci, která je bude naplňovat,“ vysvětluje Jan Silber, jeden ze zakladatelů jobportáluJobstack.it.

  1. Učení ostatních i sebe samého

To že se informační technologie rozvíjí rychle již bylo řečeno. Právě z toho důvodu by měl být člověk specializující se na tento obor ochotný na sobě neustále pracovat, protože to, co platí dnes, už může být za měsíc třeba úplně jinak. Firmy často mají zájem o nejnovější trendy a je potřeba za nimi nezaostávat. Stejně tak je důležité své znalosti dále předávat. Dobře to jde vidět na příkladu kyberobrany, kde lze v současnosti pozorovat opravdu velký hlad po odbornících. Člověk, který se tímto oborem ve firmě zabývá, má zpravidla za úkol se postarat i o to, aby také všichni ostatní zaměstnanci dodržovali zásady proti únikům citlivých dat. Těm oboru neznalým je potřeba problematiku důkladně vysvětlit a mít s nimi trpělivost. „Zásadním bodem kyberobrany je prevence, kterou lze zajistit jedině důkladným proškolováním všech zaměstnanců,“ potvrzuje Jan Silber, jeden ze zakladatelů jobportáluJobstack.it.

  1. Umění prezentovat

Jednou z důležitých dovedností pro IT odborníka je umět prezentovat sebe i svou práci. Hodí se to například ve chvíli, kdy vymyslíte nové a lepší řešení původního postupu, který v praxi není až tak efektivní. Jakýkoliv návrh je totiž potřeba vhodně odprezentovat nadřízenému, případně kolegům. Je s tím spojené umění přesvědčit a podávat pádné argumenty, zejména v případě, že je navrhované řešení dražší než to stávající a vyžaduje více práce.

A další…

To není vše, IT specialistům se k práci hodí také spousta dalších dovedností a vlastností. Namátkou můžeme zmínit třeba zvládání stresu. Deadliny klepou na dveře a práce není ani v polovině, několik projektů běží najednou a je těžké je najednou uhlídat, do informačního systému firmy se někdo naboural…a spousta dalších událostí může s člověkem docela zamávat. V takové chvíli je však potřeba jednat racionálně a nenechat se tím vyvést z míry.

V jednání s kolegy i nadřízenými určitě každý ocení přátelské chování, i to může být rozhodujícím faktorem už při pohovoru. S úsměvem se zkrátka pracuje lépe.

IT specialista se neobejde ani bez dobrého time-managementu a schopnosti si práci dobře zorganizovat. Chaos je předpokladem k tomu, že práce nebude odevzdána včas, z čehož může plynout spousta dalších problémů.

A bez čeho se IT specialista obejde?

Co dnes zaměstnavatele tolik netrápí, je dochvilnost. V moderních firmách na vás jen velmi zřídka bude čekat někdo v 8:00 u píchaček. Naopak se v tomhle vychází zaměstnancům vstříc a flexibilní pracovní doba se pomalu posouvá z kolonky benefitů do kolonky standardních podmínek. Je zkrátka důležité, aby práce byla odvedena kvalitně a včas a ne to, že zaměstnanec sedí od 8:00 do 17:00 poslušně u stolu v kanceláři. Neplést si to však se zodpovědností! Důležité je, aby zaměstnanec dodržoval taková pravidla, která byla se zaměstnavatelem vyjednána, plnil zodpovědně své úkoly a nedělal si z práce holubník.

IT specialistům je většinou poskytována možnost homeoffice, kdy od nich není vyžadována fyzická přítomnost na pracovišti a mohou práci vykonávat i z pohodní domova. Trendem je pak digitální nomádství, které umožňuje práci odkudkoliv na světě. To už je ale zase jiné téma…

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

IT Tech

Američan ukázal největší Xbox na světě a dostal se do Guinessovy knihy rekordů

Published

on

O tom, že není těžké dostat se do Guinessovy knihy rekordů se přesvědčil Americký YouTuber Michael Pick. Stačí totiž pouze přijít s originálním a výjimečným nápadem. Podařilo se mu vytvořil největší fungující Xbox Series X na světě. Pik vyrobil dřevěné pouzdro ve stylu konzole o rozměrech: 2,08 x 1,04 x 1,04 metru a hmotnosti 113,4 kg. Všechny prvky byly zvětšeny na příslušné velikosti. Vlevo nahoře je podsvícené vypínací tlačítko Xboxu, zatímco na zadní straně jsou k dispozici obří konektory.

The engineer built the largest Xbox Series X in the world and got into Guinness records - Aroged

Uvnitř pouzdra je stojánek pro skutečný Xbox. Jsou k němu připojeny všechny periferie, ale konzoli můžete zapnout pomocí tlačítka na dřevěném pouzdře. Zástupci Guinessovy knihy rekordů udělili Peakovi certifikát za vytvoření největšího světového Xboxu Series X. Neobvyklá konzole byla darována Centru pro rozvoj mládeže a dospívajících v Atlantě. Celé video si můžete prohlédnout níž pod tímto odstavcem.

Continue Reading

IT Tech

TCL představuje dvě nové produktové řady televizí EP64 a EP66.

Published

on

 TCL, globální televizní značka číslo dvě a jeden z předních světových výrobců spotřební elektroniky, dnes uvedla na český trh dvě nové produktové řady televizí, které nabízejí vysokou kvalitu obrazu, pokročilé funkce a elegantní design. Současně byla představena i nová platforma umělé inteligence pro chytrá řešení TCL AI-IN. Produktová řada televizí TCL s označením EP66 kombinuje ultra tenký kovový design s kvalitou obrazu 4K HDR a plnou řadou funkcí, které na platformě Smart TV nabízí operační systém Android TV ve spojení s integrovanou službou Google Assistant. Díky hlazené povrchové úpravě, ostře řezaným hranám a kovovému tělu poskytují televize TCL řady EP66 kompletní prostor pro vysokou kvalitu obrazu a současně se televize stává nedílnou a harmonickou součástí interiéru. Rozlišení Ultra HD (3840 × 2160) je čtyřikrát větší než Full HD a poskytuje 8 milionů pixelů perfektního a ostrého obrazu.

Funkce SMART HDR dokáže upgradovat digitální záznam SDR (Standard Dynamic Range) na HDR kvalitu a umožňuje uživatelům vychutnat si digitální obsah v nejvyšší možné kvalitě zobrazení. SMART HDR také dynamicky vylepšuje nativní digitální obsah v HDR. Díky AI a identifikaci scén v HDR, SMART HDR vylepší zobrazení tmavých i jasných scén a výsledkem je bohatší obraz více podobný realitě.

Platforma Android TV umožňuje uživatelům na televizi rychle a jednoduše zobrazovat fotografie, přehrávat video, hudební soubory a další digitální obsah z jejich oblíbených zařízení. Android TV spolupracuje s většinou produktů oblíbených značek včetně iPhone®, iPad®, chytrých telefonů a tabletů s Androidem a notebooky Mac®, Windows® nebo Chromebook.

Cena a dostupnost
Produktová řada TCL EP66 je lokalizovaná pro český trh a mimo jiné podporuje formát vysílání DVB-T2. Na výběr jsou uhlopříčky 43″, 50″, 55″, 60″, 65″a 75″. Televize z řady TCL EP66 jsou k dostání v síti internetových prodejen a ve většině kamenných prodejen hlavních prodejců spotřební elektroniky. Ceny včetně DPH již od 9 990 CZK pro uhlopříčku 43″ (43EP660) až po 35 990 CZK pro uhlopříčku 75″ (75EP660)

4K-Ultra HD : 4 times more pixels, 4 times more details !

Druhá z novinek, produktová řada EP64, drží originální styl značky TCL, má štíhlý a elegantní design, rozlišení 4K HDR a používá systém Android TV s vestavěnou službou Google Assistant.

EP64 nabízí kvalitu obrazu s 8 miliony pixelů, v rozlišení 4K Ultra HD (3840 × 2160). Společně s funkcí SMART HDR pak dokáže posunout kvalitu SDR (Standard Dynamic Range) na úroveň rozlišení HDR.

Systém Dolby Audio uživatelům umocňuje zážitek při sledování filmů, televizních programů, online videa nebo záznamů koncertů. Díky dynamice zvuku v systému Dolby Audio je přenášený zvuk vysoce kvalitní a prostorový. Uživatel získá maximální požitek při přehrávání a sledování svých oblíbených digitálních souborů a pořadů.

Cena a dostupnost
Produktová řada TCL EP64 je lokalizovaná pro český trh a mimo jiné podporuje formát DVB-T2. Na výběr jsou dvě barevné varianty (bílá a černá) a uhlopříčky 43″, 50″, 55″a 65″. Televize z řady TCL EP64 jsou k dostání v síti internetových prodejen a ve většině kamenných prodejen hlavních prodejců spotřební elektroniky.
Ceny začínají na 8 626 CZK pro uhlopříčku 43″ (43EP640) a končí na 17 985 CZK pro uhlopříčku 65″ (65EP640).

The latest standard for UHD content is High Dynamic Range.

EP66 a EP64 využívají Android 9.0
Platforma Android TV využívá integrované služby Google Home a Google Assistant. Uživatelé tak mají přístup k informacím o nových filmech, mohou zkontrolovat výsledky, či přizpůsobit podsvícení. Vše, aniž by museli přerušit sledování televize. Android TV umožňuje přenášet digitální obsah UHD přímo na televizi a vychutnat si nativní aplikace 4K HDR na velkém monitoru. Inovativní funkce, jako jsou PIP (obraz v obraze), snadné přepínání mezi úkoly, účty pro více uživatelů a další nastavení zajistí, že oblíbený digitální obsah bude pro všechny členy domácnosti vždy na prvním místě. EP66 a EP64 umožňují spolupráci se službou Alexa a podporují mimo jiné Netflix a YouTube v rozlišení 4K HDR.

TCL AI-IN
Nová platforma umělé inteligence TCL AI-IN umožňuje vytvářet inteligentní ekosystém, který uživatelům zajistí snadnou práci s propojenými zařízeními a personalizovaný zážitek. Televize s TCL AI-IN umožňují ovládání hlasem a vyvářejí centrum chytré domácnosti. TCL AI-IN je kompatibilní se službami Google Assistant a Amazon Alexa.

.

O společnosti TCL Electronics
TCL Electronics Holdings Limited (HKSE: 01070) s centrálou v Číně je jedním z nejvýznamnějších hráčů na globálním TV trhu. Orientuje se na vývoj a výzkum, výrobu a distribuci spotřební elektroniky. Obchodní model klade důraz na spojení Zákazník-Nový produkt a podporuje spojení „Chytré aplikace + Internet“ a spojení „Produkt + Služba“. TCL vytváří propracovaný ekosystém na platformě Smart TV, který nabízí uživatelům jedinečné zážitky při práci s chytrými zařízeními a souvisejícími službami. Podle poslední zprávy společnosti Sigmaintell se TCL Electronics posunula ze třetího na místo druhé na globálním trhu televizí a dosáhla tržního podílu 11,6 % (dle údajů za rok 2018).

Continue Reading

IT Tech

Recenze BenQ GV1: Miniaturní LED projektor s parádní výbavou.

Published

on

Pokud budeme vyhledávat spolehlivého výrobce projektorů, pak rozhodně můžeme vsadit na tchajwanskou firmu BenQ prodávající spotřební elektroniku, výpočetní a komunikační techniku. V průběhu několika let si vybudovala poměrně slušné portfolio projektorů pro domácnosti i firmy, přičemž jsme se v letošním roce konečně dočkali přenosného LED modelu GV1 o velikosti dlaně, který umí přijímat obsah přes Wi-Fi, Bluetooth i USB-C. Spojit ho tedy můžete během několika vteřin se svým iPhonem, MacBookem, či iPadem všech generací. Do redakce nám dorazil na testování a tak jsme se rozhodli připravit pro vás krátkou recenzi. Čtěte dál…

Výsledek obrázku pro benq gv1Svým parádním designem připomíná spíše přenosný reproduktor, než zobrazovací zařízení a ve společnosti sledujících rozhodně překvapí. Uvnitř najdeme kromě kvalitní optiky také slušnou výbavu, která potěší nejen u firemních prezentací, ale také ve volném čase s přáteli. Ptáte se proč? Nejmenší projektor od BenQ vám umožní sledovat videa, prohlížet sociální sítě i poslouchat hudbu nebo hrát hry bez omezení kabely a složitého nastavování. Výrobce totiž vsadil na populární platformu Android, takže jsou uživatelské možnosti velmi rozšířené. Jedná se o skvělého parťáka do každé situace a společně se podíváme na všechny detaily, které by vás mohly zajímat. Pojďme na to! Kompletní specifikace najdete na oficiálních stránkách zde.

Obsah balení & představení

V případě, že si miniaturní projektor BenQ GV1 objednáte, dorazí vám v recyklovatelné krabici odpovídajících rozměrů, přičemž na samotném balení objevíte kromě grafické vizualizace také několik klíčových informací, které by vás mohly zajímat. Výrobce tady vyzdvihuje například možnost spojení skrze standard USB-C, případně bezdrátovou projekci obrazu prostřednictvím dvoupásmové Wi-Fi (2,4 a 5 GHz). Po sejmutí vnějšího pouzdra je uložen v horní části samotný projektor s rozměry 80 x 155 x 80 mm a hmotností 708 gramů, v jeho blízkosti pak zbývající příslušenství. V první řadě se jedná o synchronizační USB-C kabel, dále pak redukce do elektrické sítě (EU/US) a napájecí konektor. V případě, že byste něčemu nerozuměli, nebo hledali instrukce, můžete použít přibalený uživatelský manuál v angličtině. Pokud budete projektor přenášet, pak využijete praktické síťované pouzdro, do kterého se snadno vejde i dálkové ovládání.

Jak bylo uvedeno o několik odstavců výše, výrobce si dal opravdu záležet a projektor po designové stránce vypadá perfektně. Kompaktní rozměry, elegantní vzhled, příjemně rozdělené ovládací prvky. V tomto ohledu zřejmě bez dalšího komentáře. Konstrukce je pak rozdělena na dvě hlavní části, kdy spodní část tvoří kovová základna s jemným děrováním. Horní část s výklopným kloubem je osazena optikou, ostřícím kolečkem a čtyřmi ovládacími tlačítky. Kvůli odvodu přebytečného tepla jsou pak připraveny ventilační otvory po stranách, které nás příjemně překvapily. Na zadní straně pak najdeme standardní vstupy pro USB-C (kabel je součástí balení) a DC IN napájení. K většině případů pak budete potřebovat dálkový ovladač, který svými tvary připomíná ten od Applu – příjemně padne do ruky, skvěle se ovládá, ani po vzhledové stránce nemůžeme nic vytknout. Jak je na tom konektivita?

Konektivita & uživatelské rozhraní

Zřejmě nejzajímavější a klíčovou částí testovaného modelu je podle nás moderní konektivita prostřednictvím AirPlay. Uživatelé jablečných produktů totiž mají možnost využít podpory zrcadlení obrazovky ze systémů iOS a macOS. V podstatě tak můžete BenQ GV1 jedním kliknutím proměnit na externí monitor, případně zrcadlit obsah na obrazovce zařízení. Je však důležité poznamenat, že nejnovější aktualizace posouvá projektor na zcela vyšší úroveň. Výchozí software nabízí velmi omezené možnosti.

Výsledek obrázku pro benq gv1

Pokud byste náhodou vlastnili chytré zařízení s Androidem, pak potěší podpora Google Cast, která funguje obdobným způsobem jako již zmíněný AirPlay. Třetí možností je propojit projektor BenQ GV1 ke zdroji obrazu přes USB-C, který dokáže nabíjet váš mobilní telefon a dokonce i přehrávat multimediální soubory z paměťových flash disků. Nicméně pohodlnější jsou předchozí dvě varianty – propojovat kabely se v dnešní době už nikomu nechce. V nabídce najdete také možnost vytvoření a sdílení hotspotu, případně spojení přes Bluetooth. To se hodí v situaci, kdy chcete připojit například bezdrátový reproduktor. Nabídka konektivity dále zahrnuje dvoupásmovou Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz) s možným vytvořením hotspotu a Bluetooth. Možná bychom v některých situacích (zejména pak v zasedacích místnostech) ocenili přítomnost mini HDMI konektoru.

Projekce & zvukový výstup

Vzhledem k tomu, že se jedná o zobrazovací zařízení, pak vás bude rozhodně zajímat formát obrazu, který lze v prostoru promítat. Už v první řadě bychom rádi poznamenali, že pokud budete sledovat oblíbený film při napájení z akumulátoru, pak dojde k poklesu výkonu a obraz bude méně čitelný. To znamená, že k pozorování potřebujete větší tmu. Děje se tak kvůli maximálnímu prodloužení výdrže, která v režimu napájení z baterie činí  podle zjištěných informací necelé tři hodiny. Pokud se zaměříme na specifikace, tento model nabízí maximální svítivost 200 ANSI lumenů a kontrast 100 000 : 1. Přestože je nativní rozlišení pouhých 854 x 480 pixelů, při používání to však není velký problém, jelikož při promítání budete stát spíše ve větší vzdálenosti a nebudete obraz sledovat z metru. Podle výrobce se při rozumné vzdálenosti můžete dostat až na 100″ obraz, což však vyžaduje dostatečnou tmu, aby byl obraz ostřejší.

Pokud si chcete dodatečně upravit obraz pro jednotlivé scény, pak si můžete v nastavení vybrat z několika barevných profilů, k dispozici je Vivid TV, Cinema, Sport, Bright a Presentation. Nejsytější barvy pak nabízí režim uvedený první v přehledu. K dispozici je poměrně široká škála různých možností, kdy si se všemi parametry pohrajete podle svého uvážení. Pokud zrovna nemáte rovné plátno na projekci, pak vás potěší automatická korekce lichoběžníkového zkreslení (AutoKeystone) a možná vás trošku potrápí ruční ostření, na který je třeba si zvyknout. Jestliže očekáváte parádní stereo z reproduktorů, pak vás nepotěšíme. Výrobce totiž použil reproduktor s výkonem 5W, který je pro zvukový výstup dostatečně hlasitý, ale kvalitou spíše podprůměrný. Pokud si chcete promítání filmu vychutnat na maximum, pak připojte bezdrátový reproduktor.

Shrnutí & závěrečné hodnocení

Měli jsme možnost testovat tento parádní projektor několik týdnů, přičemž jsme došli k závěru, že se jedná o povedené zařízení zabalené do stylového kabátku, které má rozhodně co nabídnout. Nicméně kvůli vyšší pořizovací ceně (téměř 10 tisíc korun) zřejmě nebude pro každého a tak je třeba zdůvodnit si, pro koho je vlastně ideální. Troufám si říci, že za ty peníze určitě stojí, ať se budeme soustředit na obraz, kvalitu zpracování, funkce a poměrně slušnou výdrž na baterii, podporu AirPlay, moderní USB-C a další, pak nemůže vyjít hodnocení jinak, než velmi kladně. Jako méně negativní pak můžeme označit výkon reproduktoru a menší rozlišení obrazu. Nicméně pokud hledáte parťáka na konference a zároveň budete sledovat s přáteli sportovní utkání, pak není co řešit. Rozhodně doporučujeme!

Continue Reading

Sledujte nás

Vhodný tarif pro studenta? Mrkněte se na nabídku.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.